Produs Servicii
Energie Electrică Elaborarea strategiei de vânzare a energiei electrice
Consiliere cu privire la ofertele principalelor PRE (Partea Responsabila cu Echilibrarea), negocierea condiţiilor contractuale
Gestionarea relaţiei cu PRE(Parte Responsabilă cu Echilibrarea)
Vânzarea energiei pe OPCOM (Piata pentru Ziua Următoare, Piaţa Intra-Zilnica) inclusiv ȋntocmirea facturilor şi a notificărilor
Gestionarea garanţiilor financiare necesare vanzării energiei electrice pe OPCOM
Elaboarea şi urmărirea procesului de facturare
Reprezentarea ȋn relaţia cu distribuitorul de energie electrică
Autorităţi Elaborarea rapoartelor către ANRE, Transelectrica, OPCOM conform legislaţiei ȋn vigoare
Certificate verzi Gestionarea procesului de obţinere a certificatelor verzi inclusiv aplicaţia la Transelectrica
Elaborarea strategiei de vânzare a certificatelor verzi
Pregatirea şi transmiterea ofertelor pe Piaţa Certificatelor Verzi
Urmărirea rezultatelor ofertelor conform notificărilor OPCOM
Pregatirea şi urmărirea procesului de facturare
Contracte Managementrul contractelor semnate de client pe activitatea comercială
Gestionarea proceselor de facturare
Recuperarea creanţelor comerciale
Rapoarte Rapoarte privind noutăţie legislative şi impactul lor asupra activităţii comerciale
Ȋntocmire de rapoarte lunare de activitate
Analiza pieţei de energie electrică şi a pieţei certificatelor verzi
Analiza rezultatelor obţinute raportate la obiectivele strategiei